Friday, January 18, 2019
Home > INDIAN G.K > Sanya Abhyas 2018||indian army joint exercise ||सैन्‍य युद्ध अभ्यास 2018

Sanya Abhyas 2018||indian army joint exercise ||सैन्‍य युद्ध अभ्यास 2018

SANYA ABHYAS LIST

सैन्‍य युद्ध अभ्यास 2018

➖गरुड़

➡भारत ➖फ्रांस


➖हेड इन हेड

➡भारत ➖चीन


➖इंद्र ➡भारत➖ रूस

➖मालाबार 

➡भारत ➖अमेरिका
➖जीमेक्स 

➡भारत ➖जापान
➖वरुण 

➡फ्रांस ➖भारत
➖सूर्य किरण 

➡भारत ➖नेपाल
➖इंद्रधनुष 

➡भारत और ब्रिटेन

➖गरुड़ शक्ति 

➡भारत और इंडोनेशिया
➖मित्र शक्ति 

➡भारत ➖श्रीलंका
➖युद्ध अभ्यास 

➡अमेरिका ➖भारत
➖कोप 

➡अमेरिका ➖भारत➖अग्नि योद्धा 

➡भारत और सिंगापुर


➖बोल्ड कुरुक्षेत्र 

➡भारत ➖सिंगापुर➖कोकण 

➡भारत और यूनाइटेड किंगडम➖अजय योद्धा 

➡भारत और यूनाइटेड किंगडम

➖मैत्री 

➡भारत और थाईलैंड➖अल नागाह 

➡भारत और ओमान
➖नसीम अल बहर 

➡भारत और ओमान

➖सहयोग कैजिन 

➡भारत और जापान

PDF DOWNLOAD HERE———————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *